Back To Menu
0

Specialty Drinks - Chè - Beverages Menu
Fountain Valley

Smoothies / Sinh Tổ

$5.50

Avocado - Bơ (+$1.00), Durian - Sầu Riêng (+$2.50), Guanabana - Mãng Cầu, Jackfruit - Mít, Mango - Xoài, Mung Bean - Đậu Xanh, Strawberry - Dâu, Taro - Khoai Môn
Avocado & Durian (+$3.00)

Smoothie Flavor:Jackfruit/Mít Guanabana/Mãng Cầu Mango/Xoài Durian/Sầu Riêng Avocado/Bơ Strawberry/Dâu Mung Bean/Đậu Xanh Purple Taro/Khoai Môn
Smoothie Add-Ons:Mini Boba +$0.50Regular Boba +$0.50Aloe Vera +$0.50Assorted Jelly +$0.50Mango Jelly +$0.50Lychee Jelly +$0.50Black Jelly +$0.50