Back To Menu
1

Crepe Noodles / Bánh Hỏi & Bánh Cuốn - Brodard Restaurant Menu
Fountain Valley

Grilled Beef / Grilled Shrimp Paste Crepe Noodles - Bánh Hỏi Bò Nướng / Chạo Tôm

$19.95

Served with Asian greens and lime chili fish sauce.

Bánh Hỏi Chạo Tôm Protein:Grilled Beef & Shrimp Paste Beef Option
Crepe Noodle Add-On:Grilled Shrimp +$2

Photo Gallery